Imago van onderste regionen hierarchie en stigmatisering | 5 min

Entrepreneur | Strategic Advisor | Author

Imago van onderste regionen hierarchie en stigmatisering | 5 min

‘Met het MBO is niets mis. Het enige wat er niet aan klopt, is het imago’, lezen we in de Volkskrant van 23 april. Dit imago, welk volgens het artikel negatief is en tevens is gebaseerd op onwetendheid, wordt niet expliciet benoemd in het opiniestuk. Het is aan de lezer en haar verbeeldingsvermogen om de lege term invulling te geven. Geven we onze fantasie de vrije loop, dan bespeuren we zonder moeite een nare bijsmaak – dezelfde bijsmaak die ons destijds af heeft doen zien van de term LBO (Lager Beroeps Onderwijs). Tegenwoordig spreken we over het MBO, maar de negatieve associatie is blijkbaar gebleven. Dit is niet verrassend: zolang een term de laagste regionen in een hiërarchie beschrijft zal deze term in de publieke opinie negatief beladen zijn. Paradoxaal genoeg is dat precies wat de titel van het artikel bewerkstelligd: men geeft toe dat de nare bijsmaak er is én bevestigd die ook nog eens. Het publiekelijk aankaarten van een slecht imago, hetzij door het te veronderstellen in een pleidooi, of door een beladen naam te wijzigen, werkt averechts en verzorgt enkel verdere polarisatie. Misschien voelt het eventjes goed, het onderliggende beeld en sentiment blijft onveranderd bij de lezer. 

Een bekend figuur van de Amerikaanse tv zei eens: ‘if you don’t like what’s being said, change the conversation’. Mijns inziens is dit exact wat we zouden moeten doen omtrent deze discussie. ‘Een volleerd metselaar kan tot zo’n 6 duizend à 7 duizend euro bruto per maand verdienen’, schrijven Thomas van der Staak en Jan Nijhuis. Dat was een nou een mooie krantenkop geweest; ik neem aan dat menig HBO of WO student jaloers is op een dergelijk salaris. Zij hebben het tegenwoordig minder goed; universiteiten barsten uit hun voegen en afgestudeerde WO studenten vinden vaak lastig hun draai in de samenleving. Echter ook hier: vooroordelen over het WO vergroten de discrepantie met de parktijk. Laten we de discussie omtrent imago’s daarom vooral achter ons laten en ons richten op de ontwikkelingen. Doen we dat trouw, dan veranderd de publieke opinie immers vanzelf. 

Geen reacties

Je reactie toevoegen