Visie | 1 min

Entrepreneur | Strategic Advisor | Author

Visie | 1 min

Het is interessant om te zien dat het woord ‘visie’ in de zakelijke wereld soms wordt beschouwd als een toekomstbeeld. We zijn nu bij A, maar we gaan straks naar B (zegt de directie). Het idee achter een visie is principe van onschatbare waarde. Jung stelde dat de handelingen van de zelf in het nu gedirigeerd worden door de toekomstige zelf die zichzelf manifesteert in het nu en zich beweegt in een veld van potentie. Besef je daarbij dat, in de woorden van David Allen, je zenuwstelsel geen onderscheid kan maken tussen een (zeer) accurate verbeelding en de realiteit. Een heldere visie is daarom onwijs krachtig. Echter, zolang B gezien wordt als toekomst muziek, blijft het toekomst muziek. Handel je alsof het er al is, dan zal het er spoedig komen. Think, and grow rich (Hill). Of, zoals de conciërge op de gang tegen J.F. Kennedy schijnt te hebben gezegd tijden een bezoek van de president aan NASA: “I’m helping put a man on the moon!”

Geen reacties

Je reactie toevoegen